GENERAL CLEANING

Định kỳ làm sạch mặt ngoài chiếc đồng hồ sẽ làm giúp giảm khả năng hỏng hóc do bụi bẩn gây ra phía trong đối với máy đồng hồ. Lau bề mặt đồng hồ thường xuyên sẽ loại bỏ bụi bẩn, giảm độ ẩm và mồ hôi.

Keeping your watch clean on the outside lessens the chance of it getting dirty on the inside. Wipe off your watch periodically to remove dust, dirt, moisture and perspiration.

  • Với đồng hồ không chống nước: Làm sạch bằng vải mềm khô, tránh tiếp xúc chất ẩm Cleaning a NON water-resistant watch: Avoid exposure to any moisture. Simply wipe the watch with a dry soft cloth
  • Với đồng hồ chống nước: dùng vải mềm nhúng nước lau sạch bề mặt, lau lại bằng vải khô. Có thể dùng bản chải lông mềm và bọt xà phòng để đánh sạch dây sắt. Cleaning a water-resistant watch: Use a soft damp cloth to clean the head of the watch and then wipe off with a dry soft cloth.Metal bracelets can be cleaned by using mild soapy water and a soft toothbrush.

MAINTENANCE SCHEDULE

Ngoài việc kiểm tra 5 chặng định kỳ hàng năm thì cứ 3-5 năm cần kiểm tra, đánh giá và cân chỉnh lại toàn bộ máy đồng hồ. In addition to an annual 5 Point Check-Up, a complete movement overhaul is recommended every three to five years to keep your watch in pristine condition.

5 chặng kiểm tra định kỳ  (Check points)

  • Checking for water resistance  – Kiểm tra vào nước hay không
  • Testing for magnetization – Kiểm tra nhiễm từ
  • Checking pins on straps and replacing, if necessary – Kiểm tra dây và khoá
  • Inspecting bracelets and tightening or replacing screws, if necessary  – Kiểm tra dây sắt và xiết lại các ốc vít
  • A soft cloth wipe-down of the entire watch – Làm sạch