thumb_IMG_6348_1024Mechanical watches are vulnerable with magnetism by many sources like laptop, tablet, phone, speaker etc. If a watch is magnetized, it will gain incredible rate due to shorten hairspring. Not only a watch and its movement can be magnetized but its steel bracelet could be magnitized also. WRVN will conduct a magnetism test and if necessary, apply an inverse magnetic field to restore norman status.

Đồng hồ cơ rất dễ bị nhiễm từ bởi những nguồn từ xung quanh chúng ta như máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại di động và đặc biệt là loa. Khi bị nhiễm từ, đồng hồ sẽ chạy nhanh bất thường do dây tóc bị “ngắn” lại. Không chỉ có đồng hồ mà dây sắt cũng có thể bị nhiễm từ và ảnh hưởng đến đồng hồ. WRVN sẽ đo thử độ nhiễm từ và nếu cần sẽ khử từ để trả lại tình trạng ban đầu của đồng hồ.