thumb_IMG_6341_1024Battery replacement is offered with Swiss/Japan high quality cell with minimal charge for all watches. A cleaning is conducted restore the watch.

Pin được sử dụng là loại chất lượng cao sản xuất tại Thuỵ Sỹ hoặc Nhật Bản với thời gian sử dụng liên tục từ 2-3 năm. Đồng thời, đồng hồ cũng sẽ được vệ sinh sạch sẽ, bảo đảm thẩm mỹ.