Cẩm nang chọn mua đồng hồ trong khoảng 1000 $ (Phần 8)

8. Dấu ấn của nhà sản xuất

Một hãng sản xuất đồng hồ tốt thường không tự hào vì họ là nhà sản xuất đồng hồ mà chú trọng vào từng sản phẩm mà họ thiết kế ra. Điều này có nghĩa là trên mỗi chiếc đồng hồ, có 4 vị trí bạn sẽ nhìn thấy tên của nhà sản xuất: trên mặt đồng hồ, đáy đồng hồ, trên núm vặn, trên khóa bấm hoặc khóa cài. Phương pháp để đánh dấu thì có nhiều, nhưng ở mức giá chúng ta đang xét thì thông thường sẽ là khắc laze. Những chiếc đồng hồ có giá cao hơn sẽ có logo và được chạm khắc nổi (tăng giá trị hơn so với việc khắc chìm trên bề mặt). Những chiếc đồng hồ rẻ tiền hơn thì thường cũng có thể có logo hoặc tên tuổi nhà sản xuất trên mặt, dưới vỏ và thường chỉ có núm và khóa bấm trơn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.